RANA REGISTRACIJA VEĆ DANAS! NE PROPUSTITE!!

Konkurentnost u dentalnoj medicini – međunarodni kongres novih postupaka u oralnoj rehabilitaciji pacijenta - BLZK, BDIZ EDI, ESCD, HKDM
19. – 20. svibnja 2017.
Importanne Hotels & Resort, Dubrovnik
kongresni centar Royal Princess Hotel
Kardinala Stepinca 31, 20000 Dubrovnik

Predavanja se održavaju na engleskom jeziku


RASPORED

Petak 19. svibnja Implantologija
8.15 – 9.00  Registracija za radionicu
9.00 – 10.30 Radionica 1 (Bego)**: Moderni postupci terapije s uključenjem digitalnog načina rada i radni tečaj s Bego Semados Sc/Scx (dr. Marcio Garcia dos Santos, Bremen)
Istovremeno: Radionica 2 (Bredent medical)**: Radni tečaj iz oralne kirurgije: rezovi i tehnike šivanja (dr. Jörg Neugebauer, PhD, Landsberg/University Cologne)
10.30 – 11.00 Pauza
11.00 – 12.30 Radionica 3 (Bicon)**: Indikacije, načini rada i radni tečaj s Bicon kratkim implantatima (dr. Branislav Čukić and dr. Branislav  Stefanović, Novi Sad)
Istovremeno: 

Radionica 4 (Medentis)**: Digitalno planiranje i vođena kirurgija s ICX Imperial (dr. Wolf Sebastian Bieling)

11.30 – 12.45 Registracija
12.45 – 13.00 Svečano otvorenje kongresa
13.00 – 13.45 Digitalizacija u implantologiji – izazovi i ograničenja (dr. Marcio Garcia dos Santos, Bremen)
13.45 – 14.30 Kratki implantati: omogućuju ugradnju maksimalnog broja implantata, minimaliziraju potrebu za augmentacijom kosti i omogućuju protetsku opskrbu s abutmentima koji se postavljaju pod 360 stupnjeva, za nano- keramičke i bezmetalne vlaknima ojačane CAD-CAM materijale i glodane kapice (dr. Vincent J. Morgan, Boston, SAD)
14.30 – 14.45 Rasprava
14.45 – 15.15 Pauza
15.15 – 15.45 Uloga dentalnog asistenta u intraoralnoj i ekstraoralnoj primjeni PRF-a (trombocitima obogaćenog fibrina) (Ivan Bućan, dr.med.dent.)
15.45 – 16.15 Oralna higijena i implantoprotetski pacijent (Maja Barošević, bacc.med.techn.)
16.15 – 16.45 Dentalni asistent i rizični pacijenti (Branka Crnković, bacc.med.techn.)
16.45 – 17.00 Rasprava
17.00 – 17.15 Pauza/Izložba
17.15 – 18:00 Opetovano postizanje novog osmijeha: analogne i digitalne mogućnosti  (dr. Stefen Koubi)
18.00 – 18.45 Infiltracija smolom: ultrakonzervativna estetska rješenja za karijesne i nekarijesne lezije (dr. Zafer Cehreli)
18.45 – 19.00 Rasprava

Subota 20. svibnja Estetska dentalna medicina
8.15 – 9.00 Registracija
9.00 – 9.15 Uvodna riječ
9.15 – 10.00 Estetska dentalna medicina - određivanje boje zuba (prof. Dubravka Knezović Zlatarić, dr.med.dent)
10.00 – 10.30 Napretci u planiranoj implantologiji (prof. Vitomir S. Konstantinović)
10.30 – 10.45 Rasprava
10.45 – 11.30 Pauza/Izložba
11.30 – 12.15 Uklapanje minimalno invazivnih i ne invazivnih indirektnih restauracija ( no prep ljuskica) sa ciljem postizanja harmonije lica (prof. dr . Luca Dalloca)
12.15 – 13.00 Suvremeni kirurški koncepti za odgođeno i trenutno opterećenje – protetsko promišljanje u djelomičnim i potpuno bezubim čeljustima (dr. Jörg Neugebauer)
13.00 – 13.15 Rasprava
13.15 – 14.00  Ručak
14.00 – 14.45 Proces izrade ljuskica i njihova dugotrajnost (dr. Nadim Aboujaoude)
14.45 – 15.30  Implantoprotetska rehabilitacija primjenom  3D digitalnih tehnologija, printera i titanskog materijala (prof.dr.sc. Robert Ćelić, mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.)
15.30 – 15:45 Rasprava
15.45 – 16:15 Pauza/Izložba
16.15 – 17.00  Suvremeni kirurški koncepti za postavljanje implantata u atrofičnu čeljust (prof. dr. Joachim Zöller)
17.00 – 17.45 Digitalno planiranje, vođena kirurgija i CAD/CAM protetika – pogled u budućnost implantologije (dr. Wolf Sebastian Bieling)
17.45 – 18.00 Rasprava
18.00 – 18.45 Uvjeti za uspjeh – što, kada, zašto? (dr. Christian Berger)
18.45 – 19.00 Rasprava i zaključak

MODERATORI:

dr. Christian Berger
dr.sc. Diana Terlević Dabić, dr.med.dent.
prof.dr.sc. Pavel Kobler, dr.med.dent.
dr. Jörg Neugebauer
prof. Vladimir Popovski, dr.med.dent.
mr.sc. Davorin Šimunović, dr.med.dent.
dr. Freimut Vizethum


ORGANIZACIJSKI ODBOR

mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent. – predsjednik
dr. Christian Berger
mr.sc. Tatjana Šimac Bonačić, dr.med.dent.
Ivica Jakšić, dr.med.dent.
mr.sc. Srećko Jeramaz, dr.med.dent.
Deni Milevčić, dr.med.dent.
Verena Nižić, dr.med.dent.
mr.sc. Davorin Šimunović, dr.med.dent.
dr.sc. Neven Vidović. dr.med.dent.
Dubravko-Sven Flegar, dent.teh.
Vesna Krizmanić, viša dent.teh
Denis Milošević, bacc.med.techn.

HKDM vrednuje kongres za doktore dentalne medicine sa 12 bodova
HKDM vrednuje kongres za dentalne tehničare sa 10 bodova
HKDM vrednuje kongres za dentalne asistente sa 10 bodova


KOTIZACIJA

 

RANA KOTIZACIJA (do 8.5.2017.) KASNA KOTIZACIJA (od 9.5. do 18.5.) KOTIZACIJA NA DAN KONGRESA
DMD* 1.500,00 kn 2.250,00 kn 3.000,00 kn

DT*

1.100,00 kn

1.650,00 kn

2.200,00 kn

DA*

600,00 kn

900,00 kn

1.200,00 kn

RADIONICA** obavezna prijava

DOGAĐANJA/FAKULTATIVNO – OBAVEZNA PRIJAVA*

Četvrtak, 18. svibnja 2017. (18.oo sati)

krstarenje – Karaka (700,00 kn PDV uključen)

Petak, 19. svibnja 2017. (2o.oo sati)

lokalna večera (650,00 kn PDV uključen)

U cijenu je uključen prijevoz
Više informacija...

UPLATE*

Uplata za kotizaciju i događanja je moguća na 2 načina:

  1. virmanom Hrvatska komora dentalne medicine IBAN HR2023600001101407171. Plaćanje vršite modelom HR67. U rubrici „poziv na broj“ obavezno upisati OIB osobe koja nazoči na tečaju te presliku uplatnice pokazati na prijemnom mjestu. U rubrici „opis plaćanja“ obavezno naznačiti obuhvaćenu uslugu za koju se vrši uplata (npr: Dubrovnik, 2x kotizacija, 2x Karaka, 1x lokalna večera te ime i prezime korisnika usluga)
  2. on-line Putem stranice www.dentalcongress.eu

Važno!
Ukoliko ste izvršili uplatu, a niste u mogućnosti nazočiti tečaju, o navedenom ste nas dužni izvijestiti najkasnije tri dana prije održavanja tečaja, u protivnom Vam uplata neće biti vraćena.

Gotovinsko plaćanje na dan kongresa nije moguće.

PRIJAVE NA RADIONICU**

Broj sudionika na radionicama je ograničen. Ukoliko kotizaciju plaćate virmanom, obavezna je telefonska prijava na radionicu.


KONTAKTI

Ivana Starešinić
+385 1 4886 731
ivana.staresinic@hkdm.hr


POSTER PREZENTACIJA

Poster prezentacija slučajeva s prikazom korištenja novih tehnologija u dentalnoj medicini iz područja implantologije i estetske dentalne medicine

  • Posteri mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • Posteri će biti izloženi
  • Maksimalne dimenzije postera: 90x120 cm
  • Rok za prijavu sažetaka poster prezentacija: 1. svibnja 2017.
  • Sažetci se dostavljaju u elektronskom obliku na adresu: ivana.staresinic@hkdm.hr
  • Sažetak treba sadržavati naslov, popis autora te kratki tekst o prikazu slučaja (250 riječi)

Najbolje 3 poster prezentacije će biti nagrađene

 


GLAVNI ORGANIZATORI

SUORGANIZATORI

SPONZORI