RANA REGISTRACIJA VEĆ DANAS! NE PROPUSTITE!!
Konkurentnost u dentalnoj medicini
– međunarodni kongres novih postupaka u oralnoj rehabilitaciji pacijenta –
BLZK, BDIZ EDI, ESCD, HKDM

19. – 20. svibnja 2017.

Importanne Hotels & Resort, kongresni centar Royal Princess Hotel


Aktivni kongresi

photo

Dubrovnik

Kongres u Dubrovniku

Konkurentnost u dentalnoj medicini – međunarodni kongres novih postupaka u oralnoj rehabilitaciji pacijenta - BLZK, BDIZ EDI, ESCD, HKDM
19. – 20. svibnja 2017.

Opširnije...